פרסומי הפורום

להצלחת רשימת חד"ש-תע"ל!

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי  (24.3.2019)

להצלחת רשימת חד"ש-תע"ל!

להגברת ההשתתפות בהצבעה!

הפורום הקומוניסטי קורא לתמיכה ברשימת חד"ש-תע"ל, בראשותם של הח"כים איימן עודה ואחמד טיבי, בבחירות הקרובות לכנסת שיתקיימו ב-9 באפריל. רשימה זו מייצגת את האלטרנטיבה הנחרצת ביותר למאבק מול המגמות המיליטריסטיות, האנטי-דמוקרטיות והגזעניות הגואות בתקופה האחרונה ומגיעות לשיאים חדשים. אנו קוראים להגברת ההשתתפות של האוכלוסיה הערבית ושל כלל הכוחות הדמוקרטיים בארץ בבחירות אלו, כדי לתת מענה הולם למסע ההסתה והשיסוי המתנהל נגד האוכלוסיה הערבית והנהגתה הפוליטית. אחד משיאיו של מסע זה היה הניסיון לשלול את זכות ההשתתפות בבחירות של רשימת רע"ם-בל"ד, של מועמד חד"ש עופר כסיף ואפילו של חד"ש כולה. ההצעות לפסילתם של רשימת רע"ם-בל"ד ושל מועמד חד"ש עופר כסיף עברו בוועדת הכנסת (בתמיכת הליכוד, מפלגות הימין ומפלגתו של יאיר לפיד). לעומת זאת מועמדותו של הכהניסט הקיצוני מיכאל בן ארי אושרה בוועדה ברוב של קול אחד. בית המשפט העליון ביטל את ההחלטות האלה ובהתאם להמלצות היועץ המשפטי לממשלה, אישר את השתתפות רע"ם-בל"ד ואת השתתפותו של עופר כסיף, ופסל את מועמדותו של בן ארי. עם זאת יתמודדו בבחירות מועמדים כהניסטיים מובהקים אחרים, שעמדותיהם אינן שונות למעשה מעמדותיו של המועמד שנפסל.

אנו סברנו כי נוכח כל המגמות שהוזכרו היה נכון יותר להמשיך את קיום הרשימה המשותפת ואף לחזקה. פירוקה גרם לסכנה של פיצול הרשימה לכמה רשימות נפרדות, כשרק סמוך למועד הסופי של הגשת הרשימות לכנסת הובטח כי לפחות לא יהיה פיצול ליותר משתי רשימות. אנו מקווים שהשתתפות רבה יותר מבעבר של האוכלוסיה הערבית בהצבעה תבטיח שלא יאבדו מנדטים ושהמרכיבים של המשותפת בעבר ישמרו בסך הכל לפחות על עיקר הכוח שהיה להם בבחירות הקודמות (13 מנדטים). כמו כן אנו מקווים שלאחר הבחירות יחודשו המאמצים לצרף את כל מרכיבי הרשימה המשותפת לכדי סיעה אחת ולחידוש הרשימה המשותפת לקראת הבחירות הבאות.

יש לציין כי הממשל האמריקאי בראשות טראמפ אינו מסתיר את אהדתו לראש הממשלה המכהן, האחראי לכל המגמות המסוכנות שהוזכרו, ואשר מצוי גם בשורה ארוכה של חקירות על חלקו במספר פרשיות שחיתות. כ"מתנה" למערכת הבחירות של בנימין נתניהו הכריז ממשל טראמפ על כוונתו להכיר ברמת הגולן הסורית הכבושה כחלק מישראל. אנו מבקרים בחריפות הכרזה זו,  שאין לה כל בסיס חוקי, ושאפילו כל בעלות בריתה המובהקות של ארה"ב בזירה הבינלאומית אינן מסכימות לה. ממשל טראמפ נותן גיבוי מוחלט, גלוי וחד צדדי יותר מתמיד למדיניות הכיבוש ולפעולות המלחמתיות התוקפניות של ממשלת ישראל הן בשטחים הכבושים והן נגד מדינות שכנות באזור.

לצערנו, הכוח המרכזי שמהווה איום אלקטורלי ממשי על המשך שלטונו של נתניהו – רשימת "כחול-לבן" בראשות הרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, אינו מציג אלטרנטיבה ממשית למדיניותו, ולעתים אף תוקף אותו מימין בעמדות יותר מתלהמות ויותר פרו מלחמתיות. כפי שפורסם בתקשורת, בניגוד להצהרותיו הפומביות, אמר גנץ בשיחות "סגורות" כי אינו שולל השתתפות בממשלה עם נתניהו לאחר הבחירות. גנץ וחבורת האישים והתנועות שסביבו שותפים במידה רבה גם להסתה נגד האוכלוסיה הערבית והנהגתה ומודיעים שלא יקיימו עמה כל הידברות לאחר הבחירות. התקפתם הממשית על נתניהו היא בעיקר ברמה האישית ומתרכזת בדרך כלל בעניינים הקשורים עם חקירותיו הפליליות.

הכוח הפוליטי אשר מציג חלופה אמיתית למדיניות השלטון בכל התחומים, לרבות בעניין הכלכלי-חברתי, ואשר אל מול הגזענות וההפרדה מציב אלטרנטיבה של מאבק יהודי-ערבי משותף, הוא הכוח שחד"ש היא חלק מרכזי ומוביל בהנהגתו. כל קול לרשימת חד"ש-תע"ל הוא קול נטו להפלת ממשלת נתניהו ולהצגת חלופה משמעותית כוללת למדיניותה ההרסנית בכל התחומים.