עלונים בהוצאת הפורום הקומוניסטי הישראלי:

 

דגל אדום – ינואר 2010

דגל אדום – נובמבר 2007

דגל אדום – נובמבר 2006

דגל אדום – ספטמבר 2005

דגל אדום – ספטמבר 2004

דגל אדום – מארס 2004

דגל אדום – ספטמבר2003

דגל אדום – דצמבר 2002

דגל אדום – ספטמבר 2002

עלון לחבר – יוני 2002