פרוגרמת מינימום של הפורום הקומוניסטי הישראלי (1999)

המצב הפוליטי בישראל

האוכלוסיה הערבית בישראל

המצב הבינלאומי

המצב בתנועה הקומוניסטית

המשבר במק"י

סוציאליזם

אנו קוראים לכל מי שרואה עצמו שותף לרעיונות אלו,
להצטרף אלינו ולקחת חלק פעיל בהמשך הכנת הפרוגרמה