לעצירת המתקפה נגד האוכלוסיה הערבית ונגד החירויות הדמוקרטיות! (19.3.2016)

הפורום הקומוניסטי הישראלי מוקיע את מסע ההסתה נגד האוכלוסיה הערבית ומנהיגיה  הנבחרים, ואת כל צעדי החקיקה שהוחל בחקיקתם לאחרונה במטרה להרחיק מהכנסת וממעגל ההשפעה הפוליטית בארץ חברי כנסת ומפלגות המייצגות ציבורים רחבים מקרב האוכלוסיה הערבית בארץ. בטווח ארוך יותר עלולים צעדים אלה להוליך להרחקת כלל נציגי האוכלוסיה הערבית, וכן של הכוחות הדמוקרטיים היהודיים העקביים, מהכנסת.

צעדים אלה מובלים על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, וזוכים לתמיכת מפלגות וחוגי ימין שונים, ואף ממפלגות "מרכז". הם מלווים בהסתה חסרת תקדים של כל כלי התקשורת המרכזיים, לרבות ערוצי הטלוויזיה וכמעט כלל העיתונות.

ההצעה מרחיקת הלכת ביותר במסע האנטי-ערבי האנטי-דמוקרטי האחרון היא "חוק ההשעיה" שיזם בנימין נתניהו, ושעל פיו יוכלו בהצבעה בכנסת (ברוב מיוחס) להדיח חברי כנסת מכהנים נבחרים. השלמת חקיקה כזאת ודומות לה תהווה צעד חסר תקדים בכיוון של חיסול החירויות הדמוקרטיות וצמצום ניכר של כמעט כל אפשרות להעלות ביקורת מהותית על מדיניותה של הממשלה.

במצב זה אנו סבורים כי אסור להירתע ולהיכנע לאיומים האלה, ויש להגיב להם במאבק מלוכד מוגבר של כלל הכוחות הפוליטיים המרכזיים באוכלוסיה הערבית יחד עם הכוחות הדמוקרטיים היהודיים. זאת מבלי לטשטש את חילוקי הדעות הרעיוניים והפוליטיים הקיימים בין המפלגות והתנועות השונות.

בימים אלה אנו מציינים 40 שנה ליום האדמה הראשון – 30.3.1976, שהוכרזה בשעתו על פי החלטה של הוועד הארצי להגנת האדמות, בתגובה לתכניות להפקעות נרחבות נוספות של אדמות ביישובים הערביים. תפקיד מפתח בקבלת ההחלטה ובהובלת השביתה מילאו מוסדות הנהגת מק"י, וכן שורה של ראשי מועצות מקומיות ערביות ואישי ציבור שתמכו בהחלטה, והביאו לציון דרך היסטורי זה במאבקה של האוכלוסיה הערבית בארץ להגנת אדמתה ונגד אפלייתה בכל התחומים. על אף הישגים רבים שהושגו מאז, עדיין ארוכה הדרך לשלום ולשוויון בארץ, וסכנות חדשות קשות ביותר עומדות בפנינו בימים אלה.

לקח אירועי יום האדמה הראשון הוא שבקבלת החלטות אמיצות ואחראיות, תוך הערכה מפוקחת ומדויקת של אפשרויות המאבק הפוליטי באותה תקופה, ניתן היה להדוף את המתקפה הכוללת שהתחוללה אז נגד האוכלוסיה הערבית ונגד מק"י והנהגתה, תוך קריאות להוצאתה מחוץ לחוק. חשיבות רבה ביותר היתה לסולידריות ולשיתוף הפעולה היהודי–ערבי במסגרת מאבקים אלו.

בראיה מפוקחת ואחראית של ניסיון המאבק שהצטבר במשך שנים רבות, ולאור התנאים הקיימים והאתגרים החדשים, הפורום הקומוניסטי קורא לפעול בשיתוף פעולה הרחב ביותר האפשרי למען הדיפת המתקפה האנטי-ערבית והאנטי-דמוקרטית חסרת התקדים, וכן להגביר את המאבק למען שינוי יסודי של מדיניות הממשלה הנוכחית בכל התחומים.