פרסומי הפורום

ישראל בין בחירות לבחירות

 

 

הפורום הקומוניסטי הישראלי

 

הנכם מוזמנים לאסיפה שתתקיים

 

ביום ה', 29.11.2018, בשעה 19:30

בבית הסופר ברח' קפלן 6 בת"א

 

הנושא:

 

 101 שנה למהפכת אוקטובר

  לקחים אקטואליים –

 

ישראל בין בחירות (מוניציפליות)

 לבחירות (לכנסת)

 

 

דברים:   מיכה וילנר