פרסומי הפורום

אסיפה לציון 51 שנה לכיבוש

הפורום הקומוניסטי הישראלי

 

הנכם מוזמנים לאסיפה פומבית

שתתקיים ביום ה', 31.5.2018, בשעה 19:30

 בבית הסופר, ברח' קפלן 6 בת"א

הנושא:

 

אירועי מאי 2018 

 

 51 שנה למלחמת יוני 1967

 

לקחים אקטואליים

 

                  

 

המרצה:

 

יובל הלפרין