פרסומי הפורום

אסיפה פומבית ב- 30.5 לדיון בלקחי הבחירות והאתגרים האקטואליים במצב החדש

הפורום הקומוניסטי הישראלי

 

הנכם מוזמנים לאסיפה פומבית

שתתקיים ביום ה', 30.5.2019, בשעה 19:30

 בבית הסופר, ברח' קפלן 6 בת"א

הנושא:

 

אירועי מאי 2019

 

לקחי הבחירות לכנסת והאתגרים החדשים במאבקים האקטואליים

 

 

פתיחה והנחיה:

 יובל הלפרין

 

 

דברים:

מיכה וילנר