פרסומי הפורום

אסיפה לציון 50 שנה לכיבוש

הפורום הקומוניסטי הישראלי

 

הנכם מוזמנים לאסיפה פומבית

שתתקיים ביום ה', 25.5.2017, בשעה 19:30

 בבית הסופר, ברח' קפלן 6 בת"א

 

הנושא:

 

50 שנה למלחמת יוני 1967

לקחים אקטואליים

 

ה-1 במאי וה-9 במאי 2017

     
 

המרצה:

יובל הלפרין