פרסומי הפורום

לקראת מועצת חד"ש

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (11/11/2017)

 

לקראת מועצת חד"ש (25.11.2017)

המועצה הראשונה לאחר  ועידת חד"ש (ה-9) תתכנס בתקופה קשה ומסוכנת, כאשר הממשלה הימנית יוזמת פרובוקציות מעבר לגבולות, בצפון ובדרום, העלולות להביא להצתה מלחמתית מחודשת. בארץ נמשך המסע חסר התקדים לצמצום החירויות הדמוקרטיות ולהתרת כל המגבלות לדורסנותה של הממשלה. ממדי השחיתות הנחשפים מדי יום והמגיעים עד לצמרת המערכת הפוליטית, שוברים שיאים חדשים. גוברת ההסתה נגד האוכלוסיה הערבית בישראל והניסיונות להוליך להרחקתה מהזירה הפוליטית.

במצב זה יש חשיבות גדולה מתמיד לשמירתה ולחיזוקה של הרשימה המשותפת, לחיזוקה ולהרחבתה של חד"ש, וכן לכך שתוסיף למלא תפקיד מרכזי בהובלה ובקידומה של הרשימה המשותפת. על רקע זה מצערת העובדה שלא נפתרה עד כה המחלוקת סביב עניין ביצוע הסכם הרוטציה ברשימה המשותפת. התמשכות העניין גורמת לפגיעה במעמדה הציבורי של כלל הרשימה המשותפת ולאחרונה פוגע במיוחד בחד"ש, שמואשמת על ידי חלק מהשותפים וכלי תקשורת המקורבים אליהם  כמי שהיא האחראית העיקרית למצב הבעייתי שהתפתח. אנו סבורים כי במצב שנוצר יש  לשקול בכובד ראש בנקיטת הצעדים הנחוצים כדי להביא לסיום המחלוקת. אנו קוראים לכל מרכיבי המשותפת לנהל את הוויכוח הלגיטימי בנושא הרוטציה (ובנושאים אחרים שבמחלוקת) באופן ענייני וללא השמצות, ומצרים על התבטאויות והופעות שאינן תואמות רוח זו, שננקטו בעיקר כלפי חד"ש.

אנו מביעים צער על החלטתה של תנועת התחברות-תראבוט לצאת מחד"ש. מדובר בקבוצה פעילה במגוון רחב של תחומים במאבקים נגד האפליה והפגיעה באוכלוסיה הערבית, וכן במאבקים חברתיים שונים. אנו סבורים כי מוטב היו לו המשיכו חבריה להיאבק על עמדותיהם במסגרת חד"ש ומוסדותיה.

למרות כל המחלוקות והוויכוחים אנו סבורים שחד"ש היתה ונותרה האלטרנטיבה השמאלית העקבית היהודית-ערבית היחידה בזירה הפוליטית בארץ. אנו קוראים לפעול להצלחת מועצת חד"ש, ומקווים שתיתן תנופה גדולה לחד"ש, ובאמצעותה לרשימה המשותפת, נוכח האתגרים הפוליטיים הקשים, וכן לקראת מערכות הבחירות הצפויות ב- 2018 לרשויות המקומיות וככל הנראה גם לכנסת.