להגברת המאבק לחיסול הכיבוש

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (17.2.2002)

כוחות השלום בישראל הגבירו לאחרונה את פעילותם, שהגיעה לשיאה בשתי ההפגנות שהתקיימו בשתי
השבתות האחרונות. אלפים רבים של שוחרי שלום שבו ויצאו לרחובות כשהם תובעים להפסיק את מדיניותה התוקפנית
של ממשלת ישראל ולשים קץ לכיבוש. אנו מציינים במיוחד את הצלחתה המרשימה של העצרת שהתקיימה ב- 9.2.2002,
נטלו חלק כוחות השלום הרדיקליים מעשרות תנועות וארגונים, ושבה בלטה התמיכה הנלהבת בסרבני השירות בשטחים שבה הכבושים.

הקומוניסטי הישראלי מביע את תמיכתו המלאה בסרבני השירות בשטחים הכבושים, הוותיקים והחדשים, אשר אינם
הפורום
ליטול חלק בפשעי הכיבוש. היוזמה החדשה של סירוב לשרת בשטחים הכבושים, בה נקטו לאחרונה 50 קצינים וחיילי
מוכנים
קרביות, ושהיום הם מונים כבר למעלה מ- 200 קצינים וחיילים, עוררה הדים נרחבים ביותר בקרב הציבור,
מילואים מיחידות
על סדר היום הציבורי דיון נוקב בכיבוש ובתחלואיו. יוזמה זו נתקלה בתגובה היסטרית של הרמטכ"ל ושל ראשי
והעמידה
הצבא, שגילו דאגה רבה מהתופעה, ומכך שנטלו בה חלק קציני וחיילי מילואים שמעולם לא נקטו בצעד דומה בעבר.

אין ספק כי הדחף לכל אלה נבע ממדיניותה התוקפנית של ממשלת שרון-פרס, שהראתה לאחרונה באופן הבוטה ביותר
מתמיד כי אינה מעוניינת להגיע לכל מו"מ. לאחר שהיתה תקופה של רגיעה קצרה יחסית באירועים המלחמתיים, היא
נקטה בפעולות מחודשות של חיסולים )וקודם כל הרצח של ראאד כרמי(, ביודעה מראש שהם יוליכו מייד להסלמה
מחודשת בהתלקחות המלחמתית ולשפיכות דמים נוספת של יהודים וערבים.

מכל גם הצביעות של ממשלת ישראל הממשיכה להכריז על יו"ר הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת, כ"לא רלבנטי".
בולטת
בו-בזמן היא ממשיכה לכתר את מקום מושבו ברמאללה בטנקים ולהגביל לחלוטין את תנועתו, מפציצה ללא הרף את
הרשות הפלסטינית, ואחר-כך מעיזה לבוא בטענות לערפאת ש"אינו פועל למניעת הטרור". הטרור הממלכתי של
מוסדות
לרבות ההפצצות הבלתי פוסקות מהאוויר ומהיבשה שגורמות לנפגעים רבים ולהרס רב, ההרס המסיבי של בתים,
ישראל,
אלפי עצים, ההתעללויות במחסומים – כל אלה ועצם המשך הכיבוש הם המקור העיקרי לכל פעולות הטרור האחרות,
עקירת
ורק עקירתם תבטיח את עקירת הטרור על כל סוגיו ואת הפגיעה באזרחים חפים מפשע, הראויה תמיד לגינוי.
הפורום הקומוניסטי הישראלי מוקיע את מדיניותה של ממשלת ארה"ב, שחלק ממנהיגיה, כפי שגילה לאחרונה שר
הישראלי בנימין בן אליעזר, אימצו את עמדתם של הכוחות הלאומניים הקיצוניים ביותר בישראל. ארה"ב נושאת
הביטחון
מרכזית להמשך ההידרדרות באזור. עמדתה האנטי-פלסטינית הקיצונית נתקלת בהתנגדות גוברת באזור וברחבי
באחריות
העולם, לרבות בקרב בעלות בריתה באירופה.

ההסלמה הצבאית מצד ממשלת ישראל מלווה גם בהידרדרות כלכלית-חברתית, שלא היתה כדוגמתה בישראל מזה
רבות. שיעור האבטלה עולה על 10% , מפעלים נסגרים מדי יום, ענפים רבים נמצאים על סף קריסה, המטבע המקומי
שנים
מאבד מערכו והפיחות המואץ גורם להרעת תנאי חייהם של מאות אלפי משפחות המשלמות משכנתאות, שכר דירה
ותשלומים נוספים לפי שער הדולר. במצב זה מצאה לנכון הממשלה להטיל גזרות דווקא על השכבות החלשות ביותר
היא הקפיאה את קצבאות הזקנה וקיצצה בקצבאות הילדים. בו-בזמן מוצאים עוד ועוד מיליארדי דולרים לרכישת
כאשר
לרוב, להקמת והרחבת התנחלויות ולשאר צרכי הכיבוש. אנו קוראים לשינוי סדר העדיפויות, ולהפניית התקציבים
כלי נשק
מתקציבי המלחמה לטובת תקציבי הרווחה, החינוך, הבריאות.

על מאבקי העובדים הרבים שהתנהלו ומתנהלים מול מדיניותה זו של הממשלה. אנו מביעים הערכה וסולידריות
אנו מברכים
מיוחדת עם מאבקם של הנכים, השובתים למעלה מ- 60 יום מול הכנסת, בתנאי חורף קשים ביותר, ונתקלים עד כה
באטימות שלא תאמן מצד הממשלה.

אנו קוראים להגברת המאבקים נגד הכיבוש ולמען שלום צודק על בסיס
של שתי מדינות לשני עמים בקווי יוני 67', לרבות חלוקת ירושלים בהתאם,
ופתרון בעיית הפליטים על בסיס החלטות האו"ם הנוגעות בדבר!

אנו קוראים להגברת המאבקים נגד מדיניותה האנטי-חברתית של הממשלה,
המדרדרת את מצבם של העובדים, הגמלאים ובני הנוער!

אנו פונים לשוחרי השלום ברחבי העולם להביע סולידריות פעילה עם מאבקו
הצודק של העם הערבי הפלסטיני למימוש זכויותיו הלאומיות הצודקות ועם כוחות
השלום בישראל הנאבקים נגד מדיניות הכיבוש התוקפנית של ממשלת ישראל!