ה-1 במאי בסימן המאבק בגזירות הכלכליות

לקראת ה- 1 במאי 2002 פתחה ממשלת "האחדות" במלחמה חדשה נוספת, והפעם האויבים הם: העניים, המובטלים,
הקשישים, הנכים וכן רבים מבני שכבות הביניים, שגם הם ייפגעו קשות מסדרת הגזירות החדשות. בין הייתר מתכוונת
הממשלה, בהתאם לתכנית שהכין שר האוצר סילבן שלום, לקצץ בכל קצבאות הביטוח הלאומי, בקצבאות הזקנה, בקצבאות
הילדים, בדמי האבטלה וכן להעלות את המע"מ ולבצע שורה של קיצוצים בשירותים סוציאליים רבים, שיגרמו לפגיעה קשה
באוכלוסיות החלשות ביותר בארץ.

המצב הנוכחי – בו משתמשת הממשלה במלחמה לה היא אחראית כדי לפגוע עוד יותר בזכויות העובדים – מבהיר יותר מכל
שהמאבק למען זכויות העובדים והמאבק נגד הכיבוש והמלחמה קשורים זה בזה.

ממשלת הכיבוש, המלחמה והגזענות נקטה בצעדים גזעניים חדשים נגד האוכלוסיה הערבית בישראל גם במסגרת הגזירות
הכלכליות, ובמיוחד בהצעה לפגיעה קשה בקצבאות הילדים של משפחות שלא שירתו בצבא. גם ההצעה לשלילת דמי
האבטלה מצעירים בגיל גיוס נועדה לפגוע קודם כל בצעירים הערביים.

בשעה שקיימת הסתערות כזאת על המוני העובדים וזכויותיהם יש חשיבות רבה מתמיד לציון יום ה- 1 במאי, יום
הסולידריות הבינלאומי של העובדים, כיום של מאבק נגד ההפרטה וההסתערות המחודשת על זכויותיהם.

אנו קוראים:

לבטל לאלתר את כל הגזירות הכלכליות החדשות!
למאבק נחוש ומלוכד של ההסתדרות והאיגודים המקצועיים נגד הגזירות!

לקצץ מיליארדי שקלים מתקציבי הביטחון, הכיבוש וההתנחלויות
ולהעבירם לתקציבי הרווחה, החינוך והבריאות!
להטיל מייד מסים על רווחי הון בבורסה, על רווחי הון של
החברות הגדולות ולהגדיל באופן משמעותי את המיסוי
על אלה המשתייכים לעשירונים העליונים!

לשינוי יסודי במדיניות הממשלה ובסדר העדיפויות הלאומי!
לשלום צודק על בסיס של שתי מדינות לשני עמים בקווי יוני 1967!
להפסקת האפליה של האוכלוסיה הערבית בישראל בכל התחומים!

להגברת הסולידריות הבינלאומית של העובדים במסגרת המאבק נגד
הגלובליזציה הקפיטליסטית והשלכותיה!
לשוויון, לביטול של ניצול אדם בידי אדם, לעתיד סוציאליסטי!

הפורום הקומוניסטי הישראלי
מאי 2002