ארכיון פרסומי הפורום הקומוניסטי הישראלי

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2007

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2006

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2005

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2004

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2003

ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2002

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2001

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2000

 ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 1999

 תגובות