הפורום הקומוניסטי הישראלי 

ת.ד. 26189
תל-אביב 6126101

Email – isrcfo@gmail.com

טל'  050-5613924

The Israeli Communist Forum
POB 26189
Tel-Aviv 6126101
Israel


Phone: +972-50-5613924