הקמת הפורום ויעדיו

בפורום של פעילים קומוניסטים מכל אזורי הארץ, יהודים וערבים, ותיקים וצעירים
שהתקיים בבאר שבע (בדרום הארץ) ביום שבת, 21.8.99, הוחלט על-ידי משתתפיו,
לאחר דיון וחילופי דברים ממושכים, לפעול להקמת מפלגה קומוניסטית חדשה בישראל.
ההחלטה נפלה לאחר שלא הועילו כל המאמצים שנעשו בשנים האחרונות להביא לעצירת
ההידרדרות הרעיונית, הפוליטית והארגונית של ראשי הנהגת מק"י הנוכחית.

גם לאחר הכשלון בבחירות האחרונות לכנסת, שבו ירדה רשימתנו מ-129,455 קולות
(עם בל"ד) ל – 87,000 קולות ומ – 5 מנדטים ל – 3, ראשי מק"י הנוכחיים לא רק שלא
הסיקו את המסקנות הדרושות, אלא שאף נקטו בייתר שאת באותה התנהגות נפסדת,
שדירדרה את המפלגה לכשלון זה, שהוא המשך לירידה הגדולה שהיתה בבחירות
המוניציפליות. וזאת דווקא בשעה שהתנאים הפוליטיים בארץ היו נוחים למפלגה, כאשר
רבים מתמיד הודו כי צדקה בדרכה הפוליטית, ובמיוחד בעניין הסכסוך הישראלי-ערבי.

היוזמה לכינוס "פורום" עלתה על רקע החרפת המצב במפלגה, התרחקותה המואצת
מהאידיאלים שלשמם הוקמה המפלגה הקומוניסטית בארץ, וההפרה המוחלטת והשיטתית
של כל נורמות הארגון הקומוניסטיות על-ידי ההנהגה הנוכחית.

משתתפי הפורום, למרות שיש להם עמדות דומות לא מהיום בנוגע למצב במפלגה, פעלו
במשך זמן ממושך באופן מקומי בלבד, ועשו כמיטב יכולתם במסגרות המקומיות – הסניפיות
והמחוזיות שלהם – כדי לנסות להציל את המפלגה מההידרדרות ולשקמה. המצב שנוצר לאחר
הבחירות הביא את החברים שהשתתפו בפורום, ובהם שורת מנהיגים בכירים ביותר של מק"י
וחד"ש לשעבר, בדרג הארצי והמקומי, למסקנה כי אין מנוס מלהגיע לצעד שהוחלט עליו. זאת,
כדי להבטיח את המשך קיומה בישראל של מפלגה קומוניסטית אמיתית, מארקסיסטית-לנינית,
דמוקרטית, בעלת עקרונות, המתחדשת תמיד על בסיס זה, תוך הפקת לקחים מהנסיון שנצבר
בתולדות התנועה הקומוניסטית בארצנו ובמפלגות האחיות, ובהתאם להתפתחויות החדשות
בארץ, באיזור ובעולם.
המשתתפים בפורום רואים את המפלגה שצריכה לקום, כמפלגת ההמשך האמיתית של
המפלגה הקומוניסטית הישראלית ושל ההיסטוריה המפוארת שלה בארצנו. הם יפעלו
להנחיל את ההיסטוריה הזו לחברי המפלגה, לאוהדים ולציבור, וכן להקנות באופן אינטנסיבי
חינוך וערכים קומוניסטיים לחבריהם. בד בבד הם ימשיכו ליטול חלק פעיל ביותר במאבקים
העכשוויים, וקודם כל במאבק נגד הכיבוש ולהשגת שלום צודק; במאבק לשוויון זכויות של
האוכלוסיה הערבית בישראל; במאבק להגנת זכויות העובדים והשכבות החלשות; וכן
במערכות להגנת החירויות הדמוקרטיות, למען שוויון זכויות האישה, להגנת הסביבה, ונגד
הכפייה הדתית.

אנו נפעל למען חיזוק האחווה היהודית-ערבית בשורותינו ובציבור, בפעילות הפוליטית
והחברתית, ונתנגד לספסור בשם אחווה זו לצורך קידום ענייניו האישיים של מנהיג זה או אחר.

חברי הפורום מודעים לכך כי עבור חברים לא מעטים במוסדות המפלגה, ועבור רבים
בקאדר שלה, האידיאלים הקומוניסטים נותרו יקרים והם מסורים להם בכל לבם. אך לאלה אין,
למעשה, כל אפשרות להשפיע באופן ממשי על הקו האופורטוניסטי והאנטי-דמוקרטי ההולך
ומידרדר של אותם הכוחות הקובעים היום בתוך ההנהגה. חברים רבים, ובהם כאלה שהיו
מסורים ופעילים ביותר במשך שנים, התייאשו מהמצב המידרדר של המפלגה, והפסיקו את
פעילותם כאשר לא ראו כל אלטרנטיבה אחרת, ובעיקר לא אלטרנטיבה קומוניסטית. לכל אלה
אנו פונים וקוראים להצטרף אלינו בהקמת המפלגה הקומוניסטית החדשה, שתהווה
אלטרנטיבה קומוניסטית אמיתית. אנו נבנה אותה ברוח דמוקרטית ופלורליסטית, בתמיכת
ציבור שותפינו לדרך.

הפורום יפעל למען שיתוף פעולה במאבקים השוטפים עם כל גוף ויחיד בכל נושא אפשרי,
על בסיס עקרוני של הסכמת מינימום פוליטית, למען זכויות האדם, העובד, המיעוט והעם,
תוך שמירת הזהות והייחודיות של הפורום מצד אחד, וכיבוד אמיתי של כל שותף אפשרי
והשקפותיו מצד שני.