לא למלחמות חדשות באזורנו! למניעת אסון הומניטרי ברצועת עזה! (יוני, 2007)

החרפת המלחמה הפנימית ברשות הפלסטינית והפיצול שנוצר בין הגדה המערבית לרצועת עזה מנוגדים לאינטרסים של העם הפלסטיני, ומביאים לשיא חדש את המצוקה הקשה שממנה סובלת גם כך רובה המכריע של האוכלוסיה ברצועת עזה. אנו קוראים לשני הצדדים בעימות להפסיק את מלחמת האחים ואת הניסיון "להכניע" האחד את השני באמצעים צבאיים, ולחזור להידברת על בסיס כיבוד המוסדות שנבחרו בבחירות האחרונות ברשות הפלסטינית, הן לנשיאות והן לפרלמנט.

 

  •  אנו מגנים בתוקף את כל הצעדים שנקטה ממשלת ישראל בתקופה האחרונה, שמטרתם להחריף עוד יותר את סבלם של תושבי רצועת עזה, ואשר עלולים לגרום לאסון הומניטרי חסר תקדים. במקום זאת אנו קוראים להגיש כל סיוע אפשרי לאוכלוסיה האזרחית, ולאפשר את הגשתו מצד כל גורם שמוכן לתרום לעניין. אנו מזהירים מאותם קולות בקרב הממסד הישראלי, אשר אינם מסתירים את שביעות רצונם מההתפתחויות האחרונות, ואשר משלים את עצמם כי הן יאפשרו להסיר את הבעיה הפלסטינית מסדר היום הבינלאומי. יתר-על-כן, החרפה מכוונת של המצב ברצועת עזה, הרעבת תושביה ושלילה מהם של כל אפשרות להתפרנס בכבוד ולהשיג את צרכי המחייה המינימליים הדרושים לקיומם – כל אלו יפגעו בסופו של דבר גם בישראל. ניסיון העבר הקרוב והרחוק הראה כי תקופות של מצוקה וייאוש קשות מוליכות בסופו של דבר לביצוע פעולות, אשר גורמות לקרבנות גם בצד הישראלי.

 

 אנו מוחים על מזימות המלחמה החדשות הנרקמות באזור, שחלקן נרקחו במסגרת פגישתם של ראש הממשלה אהוד אולמרט עם הנשיא האמריקאי גורג' בוש בפגישתם האחרונה ארה"ב. אנו מזהירים מהניסיונות לבצע הרפתקאות מלחמתיות נגד אירן, וכן נגד סוריה או נגד הכוחות ההתנגדות בלבנון, מתוך רצון לנקום בהם על ההישגים שהשיגו מול ישראל לפני שנה במלחמת לבנון השניה. במקום אלה אנו תובעים להיענות לידה המושטת לשלום שוב ושוב של סוריה, ולפתוח במו"מ לשלום עמה על בסיס נסיגה מכל השטחים הסוריים שנכבשו מיוני 1967.

 

  •  אנו חוזרים ומדגישים כי פיתרון כולל לסכסוך באזורנו יושג רק כאשר תיפתר הבעיה הפלסטינית על בסיס הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגדה המערבית וברצועת עזה, לרבות מזרח ירושלים, ופתרון בעיית הפליטים על בסיס החלטות האו"ם הרלוונטיות.