לחיזוק חד"ש בבחירות המוניציפליות! (5.10.2013)

ב-22.10 יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות. משבר השלטון המקומי ותחלואיו הינם חלק בלתי נפרד מהמשבר הכולל של מדיניותה הפוליטית והכלכלית-חברתית של הממשלה הנוכחית, כמו של קודמותיה, ושל סדר עדיפויות פוליטי וכלכלי מעוות לחלוטין.

הקיצוצים הנרחבים של תקציבי האיזון ותקציבים אחרים נוספים של משרדי הממשלה כלפי הרשויות המקומיות הוליכו לקיצוצים נרחבים בשירותים חברתיים רבים שמספקות הרשויות, וגרמו בכך להרעת תנאי החיים של כלל תושביהן, ובמיוחד של הציבור העני והחלש ביותר, שנזקק במיוחד לשירותי הרווחה השונים, ההולכים ומצטמקים.

קשה במיוחד המצב של הרשויות המקומיות הערביות, הסובלות גם ממדיניות אפליה לאומית, ואשר בתחומן בולטים עוד יותר המצוקה החברתית, וכן כמעט העדר מוחלט של אפשרויות להמשך בניה, פיתוח והקמת מפעלים ויצירת מקומות עבודה. רבות מרשויות אלו מנוהלות על ידי ועדות ממונות ופקידים מטעם משרד הפנים, שמנהלים אותן במקום נציגות נבחרת של תושביהן.

מערכת הבחירות המקומיות של 2013 החלה בצל ענני מלחמה, שנוצרו עקב המזימות של ארה"ב ובעלות בריתה לפתיחת מלחמה אימפריאליסטית חדשה באזור, והפעם נגד סוריה; וכן עקב ההצהרות המתלהמות הבלתי פוסקות של ראש הממשלה בנימין נתניהו כלפי אירן, שנמשכות גם בשעה שמנהיגיה מציגים עמדות מתונות יותר מתמיד ומביעים שוב ושוב את נכונותם לפתור בדרכי שלום את כל המחלוקות, לרבות בעניין הגרעיני. ההתלהמויות המלחמתיות, שהן מסוכנות לכשעצמן ועלולות להוליך את ישראל והאזור למעגל דמים נוסף גרוע מכל קודמיו, משמשות גם להסחת הדעת מהחרפת המשבר הכלכלי-חברתי, מהגזירות החדשות הרבות שהוטלו על הציבור, ובאות ליצור אווירה שלא תאפשר מאבק ממשי נגדן.

למרות זאת, ראינו לאחרונה מאבקים רבים של קבוצות עובדים שונות, וכן הקמתם של ועדי עובדים חדשים רבים, גם כאשר ההנהלות נקטו בצעדים דרקוניים חסרי תקדים כדי לסכל את הקמת  הוועדים. אנו קוראים להמשך והגברת מאבקים אלה, וכן לדחיית הניסיונות להפרדה בין "ועדים חזקים" ל"חלשים" ובין קבוצות עובדים שונות. המשך פעילותם של הוועדים ה"חזקים", לרבות בחברת החשמל ובנמלים, הוא אינטרס מובהק של כלל ציבור העובדים במשק.

גם במישור המקומי ראינו מאבקים לא מבוטלים נגד המדיניות של הממשלה וכן נגד המדיניות של ראשי רשויות, אשר נוקטים גם הם במדיניות אנטי-חברתית ומקצצים בתקציבי הרווחה, ואשר אינם נוקטים באמצעים כלשהם על מנת להקל על מצוקת הדיור של תושביהן, וכן על מצוקות אחרות בתחומי החינוך, התחבורה וכו'.

במצב הנוכחי אנו רואים חשיבות רבה לחיזוקן של רשימות חד"ש ובעלי בריתה בכל רחבי הארץ. בקרב האוכלוסיה הערבית יש חשיבות מיוחדת לשמירת מעמדה המוביל של חד"ש בשורת רשויות מרכזיות, שבהן הוכיחה כי ביכולת הנהגתה לתרום רבות לשמירה על זכויות התושבים, וכן לפיתוח רב שלהן בכל התחומים. ביישובים שבהם אין אפשרות להתמודד על ראשות המועצה, יש חשיבות רבה לבניית כוח אופוזיציוני חזק ועקבי, אשר יהווה כח ממשי נגד הרשויות אשר מנהלות מדיניות אנטי-חברתית, ובחלקן אף מדיניות של אפליה לאומית.