להצלחת הרשימה המשותפת! (14.2.2015)

הפורום הקומוניסטי הישראלי מברך על הקמתה של הרשימה המשותפת, הכוללת את  חד"ש, בל"ד, רע"מ ותע"ל. רשימה זו הוקמה קודם כל כמענה למזימה של העלאת אחוז החסימה ל- ,3.25%,  שנועדה להביא לירידת כוחן של המפלגות הנתמכות על-ידי רובה המכריע של האוכלוסיה הערבית בישראל, ובעיקר נועדה לפגוע בחד"ש היהודית ערבית.

על פי הסקרים זוכה הרשימה כעת ל-12 מנדטים, וכך עצם הקמתה הבטיחה מניעת איבוד ייצוגן של מפלגות שלמות, ואף יצרה אפשרות להעלאת הייצוג של המפלגות השותפות במסגרתה מעבר לכוחן המשותף הנוכחי (11 מנדטים). הגדלה נוספת של כוחה תהיה תלויה במידה רבה במאמץ המשותף להעלאת אחוז ההצבעה בקרב האוכלוסיה הערבית, שבמערכות הבחירות האחרונות היה נמוך משמעותית מזה שבקרב האוכלוסיה היהודית.

בראש הרשימה המשותפת יעמוד מזכיר חד"ש, איימן עודה, ולחד"ש יהיו שלושה מועמדים נוספים בין עשרת הראשונים – עאידה תומא-סלימאן (5) ח"כ המכהן דב חנין (8) ויוסף ג'בארין (10) .

ההשתתפות ברשימה המשותפת אינה מבטלת את זהותן הפוליטית והרעיונית (וכן את מסגרתן הארגונית) של השותפות בה, ואת חילוקי הדעות ביניהן בנושאים רבים. עם זאת, היא משקפת את הרצון להתלכד סביב המטרות המרכזיות המשותפות, ובמיוחד כדי לחזק את המאבקים המשותפים נגד מדיניות המלחמה והכיבוש, נגד האפליה של האוכלוסיה הערבית בישראל, נגד הכרסום הגובר בחירויות הדמוקרטיות והתגברות המגמות הגזעניות והפאשיסטיות, וכן נגד הגזירות הכלכליות האנטי-חברתיות של הממשלה האחרונה ושל קודמותיה.

בנושאים אלה יש מכנה משותף רחב ביותר, שבה לביטוי גם בעבר, ובמיוחד בהצבעות זהות של כל מרכיבי הרשימה ברובן המכריע של ההצבעות בכנסת.

כל מרכיבי הרשימה יהיו בין אלה שיתנגדו לכל מזימה מלחמתית חדשה – אם תגיע חלילה – מיומה הראשון, וזאת בניגוד לכל יתר הרשימות האחרות, שהן או תומכות במלחמות כשפורצות או שמשתתקות כאשר התותחים רועמים, ושחלקן מתחילות לבקר את המלחמות רק בשלבים מאוחרים לאחר פריצתן.  (כפי שאירע במלחמת הדמים האחרונה בעזה שבמהלך 50 הימים של התרחשותה בוצע הרג המוני של פלסטינים חפים מפשע והרס של בתים, בתי ספר, בתי חולים ושאר תשתיות קיומיות חיוניות בעזה בממדים גדולים יותר מאשר אי פעם בעבר).

כל מרכיבי הרשימה המשותפת התנגדו בעבר ויתנגדו בעתיד לכל חקיקה גזענית ואנטי דמוקרטית נוספת, שנועדה להצר את המרחב הדמוקרטי, וכן להדיר בסופו של דבר מהמפה הפוליטית את עיקר הכוחות הפוליטיים הפועלים בקרב האוכלוסיה הערבית וכן את הכוחות הדמוקרטיים היהודיים העקביים.

כל מרכיבי הרשימה המשותפת יאבקו נגד המשך מדיניות האפליה נגד האוכלוסיה הערבית בכל צורותיה, נגד מזימות הטרנספר ונגד הגזענות הגואה, שהולכת ונעשית גלויה ובוטה יותר ויותר גם בקרב כוחות שנחשבים כחלק מ"המרכז" הפוליטי.

הרשימה המשותפת תהיה החלק העקבי ביותר בכל גוש חוסם נגד הקמת ממשלת ימין נוספת, וכל קול לה הוא כל נטו נגד המשך שלטונו של נתניהו ושל שותפיו מהימין הקיצוני.

העובדה שהרשימה מאחדת כוחות פוליטיים מהאוכלוסיה הערבית, אינה צריכה לבוא בשום אופן במקום או בניגוד למאבק המשותף היהודי-ערבי, שהמשכו וחיזוקו הוא תנאי הכרחי כדי להביא לשינוי יסודי במצב הפוליטי בארץ. הקמת הרשימה יכולה להביא דווקא להגברה של שיתוף פעולה מסוג זה ולהכללה במסגרתו של כוחות נוספים שלא היו שותפים בו בעבר.

הפורום הקומוניסטי קורא לכל שוחרי השלום העקביים ברחבי הארץ, יהודים וערבים, גברים ונשים, לפעול בכל כוחם להצלחת הרשימה המשותפת, כדי לתת את המענה ההחלטי ביותר במאבק נגד מדיניות המלחמה, הכיבוש,  הטרנספר, האפליה והגזענות ולמען חיזוק מחנה השלום, השוויון והדמוקרטיה העקבי בארץ.