לשלום צודק, לשוויון, לסוציאליזם

הפורום הקומוניסטי הישראלי מברך את פועלי ישראל ביום הסולידריות הבינלאומית של הפועלים – האחד במאי.
נציין את ה-1 במאי כמנוף להגברת המאבקים להגנת העובדים וזכויותיהם, להבטחת תעסוקה, לשיפור שירותי החינוך
והבריאות, למאבק בחברות כוח האדם ולמען הבטחת חופש ההתארגנות המקצועית וחיזוקה.

ב-1 במאי נפעל להגברת המאבק נגד ממשלת ה"אחדות הלאומית", שנוקטת בשבועות האחרונים בפעולות מלחמתיות
העלולות לדרדר את האזור למלחמה כוללת, כגון ההפצצה על תחנת המכ"ם הסורית בלבנון, ההפצצות בגדה המערבית
וברצועת עזה מהאוויר, מהים ומהיבשה, והכניסה החוזרת ונשנית לתחומי האזורים שאמורים להיות )לפי ההסכמי אוסלו(
בשליטה בלעדית של הרשות הפלסטינית )שטח A(. במסגרת פעולות אלו, נוכחנו החודש שוב, שכאשר ארה"ב מעוניינת היא
יכולה להביא להפסקה מיידית של פעולות ישראל, ולו רצתה היתה יכולה להביא באותו אופן להפסקת כל מדיניות התוקפנות
של הממשלה הנוכחית על כל הסבל שהיא גורמת לבני העם הערבי הפלסטיני.

אנו קוראים להגברת הסולידריות הבינלאומית עם העם הפלסטיני, נגד המשך הכתר, הסגר, ביתור השטחים הפלסטיניים,
ההרעבה והרס בתים ומבני תשתית חיוניים. כמו-כן אנו קוראים שוב להגברת פעולות כוחות השלום העקביים וחיזוקם.
השנה עומד האחד במאי בארץ ובחו"ל גם בסימן מאבק מוגבר נגד ה"גלובליזציה", שלטון חברות הענק הבינלאומיות
באמצעות המוסדות שהקימו לשם כך כמו קרן המטבע הבינלאומית והבנק העולמי. אלה כופים על מרביתה הגדול של
האנושות תנאי מחיה גרועים יותר ויותר, כאשר מיליונים רבים סובלים מחרפת רעב, מגפות, בצורת, בערות ומחסור,
בעוד שקומץ מיליארדרים ממשיך להתעשר יותר ויותר על חשבונם. "הכלכלה החופשית" הנכפית על-ידי קרן המטבע
הבינלאומית מותירה למיליונים את ה"חופש" להיות עניים, מנוצלים, מובטלים ורעבים.

בהעדר משקל הנגד של ברה"מ ויתר הארצות הסוציאליסטיות לשעבר באירופה, ארה"ב ביחד עם יתר חברות נאט"ו,
נוקטת בפעולות תוקפנות של התערבות גסה בענייניהן הפנימיים של מדינות, גם תוך שימוש ברברי באמצעים צבאיים.
הדבר כולל גם הטלת אמברגו חונק על מדינות שמסרבות "ללכת בתלם" ולהיכנע לתכתיבי האימפריאליזם האמריקאי
ובעלי בריתו.

אחת הדוגמאות הבולטות היא התוקפנות הצבאית האכזרית נגד יוגוסלביה, שככל שעובר הזמן מתגלים ממצאים נוספים
על אמצעי הלחימה הקטלניים שהשתמשו במסגרתה, שפגעו קשות באוכלוסיה האזרחית וכן בחלק מחיילי הצבאות שהשתמשו
באמצעים אלה. המשכה של תוקפנות זו הוא התביעה של ראשי ארה"ב ונאט"ו להשליך לכלא את מי שהיו מנהיגיה של
יוגוסלביה עד לא מכבר, ששליטיה הנוכחיים של יוגוסלביה נענו לה באופן מביש. אנו מצטרפים לקריאה להפסקת ציד
המכשפות, המעצרים, משפטי הראווה והפיטורים נגד מנהיגי המפלגה הסוציאליסטית היוגוסלבית ונגד יתר הכוחות
העומדים באופוזיציה לשלטון הנוכחי.

ב-1 במאי אנו מביעים שוב את הסולידריות עם קובה הסוציאליסטית, המוסיפה לעמוד בגבורה מול האמברגו האמריקאי
הנפשע ואף לרשום הישגים נוספים הן בתוך קובה והן בזירה הבינלאומית.

ב-1 במאי אנו מביעים את הסולידריות שלנו עם כל הכוחות הנאבקים נגד "הסדר העולמי החדש" הקפיטליסטי, וקוראים
להגברת המאבק המלוכד נגדו בכל מקום ומקום, וכן במישור האזורי והעולמי.

יחי האחד במאי – יום הסולידריות הבינלאומי של
העובדים!

תופסק המתקפה על זכויות העובדים ופרנסתם!

הסוציאליזם – האלטרנטיבה היחידה לגלובליזציה
ולקפיטליזם!