הכנת מלחמה במסווה של הבלגה

ממשלת שרון-פרס ממשיכה בהכנות להסתערות מלחמתית כוללת נגד העם הערבי הפלסטיני, שעלולה לדרדר את
האזור להתלקחות מסוכנת, שתמיט אסון על כל עמי האזור. העיתונות הישראלית מוצפת בפירסומים המתארים בפרטי
פרטים את התכניות המלחמתיות. בפירסומים רבים צוין, כי ההחלטה לבצען התקבלה כבר מזה זמן רב, וכי ממשלת שרון
רק מחכה לעיתוי הפוליטי המתאים ביותר מבחינתה. כמו-כן פועל שרון להשגת הסכמה של ארה"ב – הנותנת לו גיבוי כמעט
מלא גם עד כה – להפעלת כח בממדים שלא הופעלו עד כה באזורנו מזה שנים רבות.

בשעה שנמשכת ה"הבלגה" המוצהרת של ממשלת שרון, נמשכים הסגר, הכתר, ההשפלות במחסומים וההשתוללות של
מתנחלים – כאשר כל אלה מביאים לקרבנות נוספים בקרב הפלסטינים, וכן להרעה נוספת בתנאי חייהם הקשים ביותר גם
עד כה. מוצרים חיוניים ביותר אינם בהישג יד של משפחות רבות, כיוון שנשללת מהן האפשרות לצאת לעבודה, ונמנע מהן
לעיתים קרובות גם יציאה מיישוביהן אפילו לצרכים רפואיים והומניטריים דחופים ביותר.

מצב זה הוא הרקע שעליו נדחפים פלסטינים מסוימים לפעולות של ייאוש, לרבות פעולות התאבדות שבהן הם פוגעים
באוכלוסיה אזרחית בישראל. אנו מגנים פגיעה באזרחים חפים מפשע, ומציינים שפעולות אלו גורמות בסופו של דבר נזק
לעניין המאבק הפלסטיני הצודק. עם זאת אנו מזהירים כי הלקח מהאירועים בחודשים האחרונים הוא שאין כל פתרון של כוח,
וכי הפעלת יותר כוח על-ידי הצבא הישראלי לא רק שלא תפתור דבר, אלא תוליך להקזת דם נוספת, ולא רק של פלסטינים, אלא
גם של ישראלים.

לכן אנו חוזרים ותובעים מממשלת ישראל שלא לבצע את תכניותיה המלחמתיות. אנו קוראים לממשלת ישראל להסכים
להפסקת אש על בסיס היוזמות שהועלו לאחרונה באזורנו, ושכוללות כחלק בלתי נפרד ממנה את החזרת הכוחות
הישראלים לעמדות שלפני אוקטובר 2,000, וכן הקפאה מוחלטת של הבנייה בכל ההתנחלויות.

מייד לאחר הפסקת האש על ישראל לבצע את כל התחייבויותיה מההסכמים הקודמים ולפתוח במו"מ על הסדר הקבע.
השגתו של הסדר זה תתאפשר רק על בסיס נסיגה לקווי יוני 67', הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגדה המערבית
וברצועת עזה, כולל מזרח ירושלים, והכרה בזכות הפליטים הפלסטינים לפתרון בעייתם בהתאם להחלטות האו"ם.
הפורום הקומוניסטי הישראלי מוקיע את מסע ההסתה ההיסטרי נגד חבר הכנסת עזמי בשארה, ואת מסע ההסתה נגד
חברי הכנסת הערביים, נגד האוכלוסיה הערבית בישראל ונגד התנועות הפוליטיות המייצגות אותה. הקריאות להעמדה
לדין של חברי כנסת ערביים ולהוצאה מחוץ לחוק של מפלגות ערביות הן שיאה של גזענות וכן של הסתערות פאשיסטית
על האוכלוסיה הערבית בישראל, על חופש הביטוי ועל החירויות הדמוקרטיות בישראל. העובדה שכוחות פוליטיים שנמנעו
עד כה מלתמוך במגמות אלו, הצטרפו כעת למסע התלהמות היא מסוכנת ביותר, ומחייבת פעילות מואצת ומוגברת של כל
שוחרי השלום, השוויון והדמוקרטיה בישראל.