חיסולים כהכנה למלחמה

ממשלת שרון-פרס ממשיכה בהכנות להסתערות מלחמתית כוללת נגד העם הערבי
הפלסטיני, שעלולה לדרדר את האזור להתלקחות מסוכנת, שתמיט אסון על כל עמי
האזור.

כבר כעת מבצעת ממשלת שרון-פרס פעולות מלחמתיות בהיקף רחב, ששיאן הוא
שרשרת ה"חיסולים", שהפכה בשבוע האחרון לטבח של ממש. במסגרתו נרצחו
בירי טילים מנהיגים פוליטיים פלסטינים, וכן ילדים ועיתונאים. בד בבד נמשכים
הסגר, הכתר, ההשפלות במחסומים וההשתוללות של מתנחלים – כאשר כל אלה מביאים
לקרבנות נוספים בקרב הפלסטינים, וכן להרעה נוספת בתנאי חייהם הקשים ביותר גם
עד כה. מצב זה הוא הרקע שעליו נדחפים פלסטינים מסוימים לפעולות של ייאוש, שבהן
נפגעים אזרחים ישראלים חפים מפשע.

אנו חוזרים ותובעים מממשלת ישראל להפסיק את הרציחות של מנהיגים ואזרחים
פלסטינים, ולהימנע מלבצע את תוכניותיה המלחמתיות. אנו קוראים לממשלת ישראל
להסכים להפסקת אש על בסיס היוזמות שהועלו לאחרונה באזורנו, ושכוללות כחלק
בלתי נפרד ממנה את החזרת הכוחות הישראלים לעמדות שלפני אוקטובר 2,000, וכן
הקפאה מוחלטת של הבנייה בכל ההתנחלויות.

מייד לאחר הפסקת האש על ישראל לבצע את כל התחייבויותיה מההסכמים הקודמים
ולפתוח במו"מ על הסדר הקבע. השגתו של הסדר זה תתאפשר רק על בסיס נסיגה לקווי
יוני 67', הקמת מדינה פלסטינית עצמאית בגדה המערבית וברצועת עזה, כולל מזרח
ירושלים, והכרה בזכות הפליטים הפלסטינים לפתרון בעייתם בהתאם להחלטות האו"ם.