כן, לשבור את מסגרת התקציב

הפורום הקומוניסטי הישראלי מביע תמיכה מלאה בעשרות אלפי העובדים בביטוח הלאומי, בשירות התעסוקה,
בסגל האקדמי, בשירותי הכיבוי ועוד רבים אחרים, הנאבקים בימים אלה נגד מדיניותה ההרסנית של הממשלה,
שעושה הכל כדי לפגוע בהסכמים קיבוציים, לשבור את כוחם הארגוני של העובדים ולדחוק עוד ועוד עובדים לעבר
העוני והאבטלה.

אנו דוחים בשאט נפש את התעמולה המתחסדת של דוברי הממשלה, פקידי האוצר ושאר אבירי ה"שוק החופשי"
המבקשת ליצור מתח וניכור בין עובדים מאורגנים לעובדים בלתי מאורגנים.

עובדי הנמלים וחברי הסגל האקדמי גם הם קורבנות המדיניות הכלכלית, לא פחות מעובדי המכס ושירות התעסוקה
ולא פחות מהמובטלים בדימונה ובסכנין. קיומם של ועדים גדולים במשק הוא לטובת השכירים כולם. תנאים
סוציאליים רבים, כמו פנסיה ותוספת יוקר, משותפים לכל השכירים במשק. גם שכר מינימום נקבע על פי השכר
הממוצע במשק.

אנו סבורים שאין כל קדושה ב"מסגרת התקציב". להפך. "יעדי הגירעון" הבלתי אפשריים שהממשלה הציבה לעצמה
אינם אלא תכתיבים מצד מוסדות השולטים במשק הישראלי, המשרתים את ההון הגדול, המקומי והזר.

הדרך להחזיר את כל העובדים לעבודה סדירה איננה באמצעות מהלכים אנטי-דמוקרטיים כמו איסור שביתות או
הוצאת "צווי מניעה" ולא באמצעות "עסקת חבילה", אלא בהיענות לתביעותיהם הצודקות ובהפסקת גל הקיצוצים,
ההפרטה, החשיפה ליבוא והעמידה ב"מסגרת התקציב" ו"יעדי הגירעון".

הפורום הקומוניסטי הישראלי מברך את העובדים על מאבקם ועל ההישגים הראשוניים שהושגו על-ידי חלק מהשובתים.

אנו מגנים את מדיניותם הכלכלית של ראש הממשלה, אריאל שרון, ושל שר האוצר, סילבן שלום, אשר דרדרו את
המשק הישראלי למיתון עמוק, הרעו באופן ניכר את תנאי חייהם של העובדים ושל כל השכבות החלשות וגרמו
לאבטלה חסרת תקדים בתולדות ישראל שהגיעה היום )24.11.01( ל- 234,000 מובטלים שהם 9.3% מכוח העבודה.

הפורום הקומוניסטי הישראלי קורא לממשלה לשנות את סדר העדיפות הלאומי, ולהעביר את תקציבי העתק המוקדשים
לביטחון, לכלי נשק בשווי מיליארדי דולרים, ולהתנחלויות – לתקציבי הרווחה, הבריאות והחינוך, למען השכבות החלשות,
תושבי עיירות ושכונות העוני, האוכלוסיה הערבית בישראל ולטובת כלל הציבור.

הפורום הקומוניסטי הישראלי – תל-אביב, 24.11.2001