ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2001

רק סיום הכיבוש ישים קץ לשפיכות הדמים
הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי(20.12.2001)

כן, לשבור את מסגרת התקציב
הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (24.11.2001)

יבוטלו לאלתר ההחלטות הגזעניות והאנטי-דמוקרטיות חסרות התקדים
שהתקבלו בכנסת
הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (9.11.2001)

מאבק בגלובליזציה ברוח אוקטובר

יופסק הטבח בשטחים הכבושים! תופסק המלחמה הטרוריסטית באפגניסטן!
הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (26.10.2001)

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי(29.8.2001)
טרוריזם ממלכתי בגיבוי אמריקאי

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (5.8.2001)
חיסולים כהכנה למלחמה

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (25.6.2001)
הכנת מלחמה במסווה של הבלגה

לשלום צודק, לשוויון, לסוציאליזם – הודעת הפורום לרגל יום ה-1 במאי 

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי לרגל יום ה-1 במאי 2001 (1.5.2001)

החלטות כנס הפורום הקומוניסטי הישראלי (24.3.2001)

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי (18.2.2001)
ממשלת "אחדות" – ממשלת הנצחת הסכסוך

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי(23.1.2001)
פשעי שרון ב-1982 אינם מצדיקים תמיכה בפשעי ברק בשנה האחרונה