ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2003

כסף לרווחה ולא למלחמה! כן לשביתה ולמאבקי העובדים!

לא לגדר הדמים! הסירו ידיכם מערפאת!

להמשך המאבק נגד הכיבוש, לשלום צודק ולשוויון זכויות! לא למלחמה נגד עיראק!

לא לגזענות ולאפרטהייד! להשתתפות פעילה בבחירות!