בתנועה הקומוניסטית

חשובה במיוחד התחזקותן של המפלגות הקומוניסטיות, שכמעט כולן נחלצו כבר מזמן
מהמשברים ומהקשיים המיוחדים שפקדו אותן (את רובן) בשנים 1989 – 1991, לאחר
הקריסה של המשטרים הסוציאליסטיים באירופה.

בארצות הסוציאליסטיות לשעבר, וקודם כל ברוסיה, מתחזקים המפלגות הקומוניסטיות
וכוחות שמאל נוספים. ברוסיה כבר היום המפלגה הקומוניסטית היא המפלגה הגדולה
ביותר, ונציגיה הם יושבי ראש הפרלמנט וועדותיו החשובות. עם זאת הדרך להפלת השלטון
הדיקטטורי של ילצין עדיין קשה וסבוכה ביותר. בפורטוגל, ביוון, בצרפת, בספרד, באיטליה,
בקפריסין ובמדינות נוספות פועלות מפלגות קומוניסטיות חזקות, הזוכות לתמיכת מאות
אלפים ואף מיליוני בוחרים. בארה"ב, בלב לבה של המעצמה הקפיטליסטית הראשית,
מצטרפים רבים למפלגה ולנוער הקומוניסטי. כל אלה שניבאו כי לאחר הקריסה של
המשטרים הסוציאליסטיים באירופה תקרוסנה ואפילו תעלמנה המפלגות הקומוניסטיות –
התבדו לחלוטין. כמעט בכל הארצות בעולם קיימות היום מפלגות קומוניסטיות פעילות,
הדוגלות באידיאולוגיה המארקסיסטית-לנינית, תוך התאמתה לתנאים בארצן ולהתפתחויות
המשתנות.

יש לזכור כי גם כיום קיימות ארצות שהצליחו להגן על הסוציאליזם בארצן וממשיכות לפתח
אותו בתנאים בינלאומיים קשים. יש חשיבות עצומה לניסיון שנצבר בארצות אלו, להישגיהן,
וכן להתמודדותן עם הקשיים החדשים שנוצרים במהלך ההתפתחות. אנו מביעים סולידריות
מיוחדת עם קובה הסוציאליסטית, המוסיפה לשמש מופת של גבורה בעמידתה מול האמברגו
האכזרי והממושך שמטילה עליה ארה"ב. אנו תובעים מממשלת ישראל החדשה לשנות לאלתר
את המדיניות המחפירה המסורתית של ממשלות ישראל הקודמות, שתמכו באמברגו הנפשע.