מניפסט המפלגה הקומוניסטית

 ק. מארק ופ. אנגלס

בתרגומו של משה בן-חורין

 

רוח בלהות מהלכת באירופה – רוח-הבלהות של הקומוניזם. כל המעצמות של אירופה הישנה חברו יחד למלחמת מצווה עד חורמה ברוח-בלהות זו. האפיפיור והצאר. מטרניך וגיזו. הרדיקלים הצרפתיים והשוטרים הגרמניים. אי אותה מפלגה אופוזיציונית, אשר יריביה בשלטון לא הלעיזו עליה כי קומוניסטית היא; אי אותה מפלגה אופוזיציונית שלא הטיחה חזרה את אשמת הקומוניזם מטילת הקלון, אם ביריביה הריאקציוניים אם באנשי אופוזיציה מתקדמים יותר?

שני דברים משתמעים מעובדה זו. הקומוניזם מוכר כבר בתור מעצמה על-ידי כל מעצמות אירופה. השעה הגיעה זה מכבר, שהקומוניסטים יציגו קבל עם ועדה את השקפותיהם, אתמטרותיהם ויציבו אל מול המעשיה על רוח הבלהות של הקומוניזם מניפסט של המפלגה עצמה.

לשם מטרה זו התכנסו בלונדון קומוניסטים בני לאומים מלאומים שונים וניסחו את המניפסט שלהלן, שיפורסם באנגלית, בצרפתית,בגרמנית, באיטלקית, בפלמית ובדנית.

פרק ראשון

פרק שני

פרק שלישי

פרק רביעי