למאבק!!!

למאבק!!!
קורא קול – משבי –
הרוח;

למאבק!!!
החצוצרות תוקעות,
בשופר.

כולם!
ייצאו ממחבואם
לרחובה,
בהנף את דגלי –
ההכרעה הנכונה.

הפעולים,
ינף! דגלם מרומה;
פועלי – בניין,
חרשים, עובדי – אדמה…

כל מעמד – דכואים,
בידי – כוחות –
עושק:
למאבק!!!
קורא לכם,
הגורל.

למאבק אדיר
וחסר – פשר;
למאבק,
המעלה תמרות של עשן…

החצוצרה קוראת לכם,
לדגל ולמאבק,
על העתיד הנפלא!

כולם, למאבק!!!

מאת: שמואל ירושלמי
משורר ופעיל ציבור
באר – שבע