אל – נהיה! עבדי – רצע

אל – נהיה! עבדי – רצע;
אל – ניתן!
לשעבדנו בעושק – ידי –
העשירים.

לא נאות!
להיות כלי – שרת,
בידי גדולי –
הנצלנים.

אל ניתן להם!
לעשותנו – עוול;
אל – הם,
יעשו מאיתנו אריסים
כנועים.

נהיה בעד שוויון!
לא נהיה – רפס!
לאיש לא ניתן!
שיהיה לנו,
לעושק.

מאת: שמואל ירושלמי
משורר ופעיל ציבור
באר – שבע