גיבורים פרטיזנים

ביערות אוקראינה העבותים,
הם לחמו,
ובחירוף נפשם היכו חיה נאצית.
בעמק דֶמֶנובָה הסלובקי,
תהילתם זכורה.

בגבורה ועמידת איתנים,
פרצו דרך אל החופש.
עוצמת האויב בידם נִגפה.

צעדו בדרכים מסוכנות;
בשדות מוקשים,
רגלם הדריכו.
הררי דלמטיה, נוצרים עלילות גבורתם.

מלחמתם, על העולם שמש החיים והשלוה הניצה.
ציוו עתיד בנצחונם!

מאת: שמואל ירושלמי
משורר ופעיל ציבור
באר שבע