בשלום, פצצות ננצח

בשלום, פצצות ננצח!
לעמי העולם נִשא תקווה.

אל החמה,
נפלס תֶלֶם;

ליום מחר,
נשכים עם הזריחה.

נעמוד מול חרדלית
צלולת מים.

את שמי תכלת,
על מרחבינו נצייר.

שדותינו,
נכסה תפרחת;

על אֳפַרִים,
ירק יתבער.

השמש החדשה,
תאיר את פני הארץ.

על גלילות התבל,
שחר יזרח.

עמי העולם,
עוד ישלבו ידיים;

מעל שדות קמה,
אוורורה תפרח!

מאת: שמואל ירושלמי
משורר ופעיל ציבור
באר שבע