בגבורה, שיחררו את העולם

בגבורה יצאו לקרב; הניפו דגל.
על פני חצי אירופה,
הפיחו רוח תקווה.

לעולם לא נשברו;
בחירוף נפש,
עמדו איתן; ידם לא מכה.
גיבורי 1945,
הביאו ניצחון לעולם.

בעמידת פלדה,
פרצו משוכה אחר משוכה;
מול מעוזי ההשטן הנאצי,
בליבם לא נרוכו.

צעדו אל הקרב,
שרבים מהם,
ממנו לא חזרו.

אך גבורתם ומסירות נפשם,
דרך לניצחון האירו.
עמי אירופה,
לעולם, זאת יזכרו!

מאת: שמואל ירושלמי
משורר ופעיל ציבור
באר שבע