90 שנה עם אוקטובר בלב

90 שנה רַחָש דגלים אדומים פועם לבבנו;
90 שנה המוני-העמלים בדרכו של לנין הולכים.
אוייבי-האנושות להספיד את הקומוניזם קצת הקדימו;
לעולם לא יצליחו את שמו להכתים.

הכל זוכרים את ההישגים שמהפכת-אוקטובר על כנפיה הביאה!
הכל זוכרים חינוך וּבריאות חינם.
עוד טרם שכחנו תקווה לעתיד שבנפש העשוקים הפיחה;
יומה האחרון עוד לא תם.

ברית-המועצות מופת לאחוות-עמים הציגה;
בנתה מפעלים, הקימה ערים חדשות.
ניצחה בגבורה את הנאציזם;
שמרה על העולם ממלחמות.

שלהשמיץ את מרקס ואת לנין יוסיפו;
שיוסיפו להעליל עלילות-דם נגד המהפכה.
אל תמהרו להספיד את הקומוניזם!
הוא לא מת! חִיוּתּוֹ מעולם לא פסקה.

שיקראו: כובשים, לחיילים שנלחמו בנאצים;
שאת אנשי אס.אס. בלטביה ואסטוניה לגיבורים יהפכו.
אך לעד, בלב האנושות ייחרת אותו מטח-אוורורה ההיסטורי!
לַנֶצחַ, מעיינו של אוקטובר – מימיו יִפַכּוּ!

מאת: שמואל ירושלמי
משורר ופעיל ציבור
באר שבע