גיליון דצמבר 2002 של עלון הפורום הקומוניסטי הישראלי

בגיליון חודש דצמבר 2002 של עלון הפורום "דגל אדום" מתפרסמים מאמרים וכתבות במגוון נושאים פוליטיים, רעיוניים וחברתיים, מקומיים ובינלאומיים. בין נושאי המאמרים: ההתפתחויות הפוליטיות בארץ ובאיזור, המצב הכלכלי-חברתי, התפתחויות בזירה הבינלאומית ומאבקן והישגיהן של מפלגות קומוניסטיות ברחבי העולם.

אנו מפרסמים להלן ארבעה מאמרים מהגיליון:

 

עוני מתרחב ופערים חברתיים – דוד אשכנזי

הציונות והטרנספר – הנס לברכט

השקל, הדולר, הריבית ואנחנו – א. תומן

דרום אמריקה פונה שמאלה – ישי קלמנוביץ'