גיליון ספטמבר 2003 של עלון הפורום הקומוניסטי הישראלי

גיליון ספטמבר הוא גיליון מיוחד לזכרו של החבר מאיר וילנר. בגיליון מובאים דברים שנאמרו לזכרו בהלווייתו ובאסיפת אזכרה לציון 30 יום למותו שנערכה בתל-אביב, וכן חלק ממכתבי התנחומים שהתקבלו מאישים שונים מהארץ, מהשטחים הכבושים ומרחבי העולם. כמו-כן מתפרסמים בגיליון מאמרים על הבעיות הכלכליות והחברתיות בארץ, על המצב המדיני, על השלכותיה של המלחמה במפרץ ועל המצב הבינלאומי. בגיליון מתפרסם ריאיון מיוחד עם מזכ"ל הסתדרות הפקידים לאוןמורוזובסקי.

אנו מפרסמים להלן את הראיון עם מורוזובסקי ואת דבריהם של אברהם מלמד, ראמז ג'ראייסי וחיים ברעם באירועים לזכרו של מאיר וילנר.

מדינה שאיבדה את הצפון – ראיון עם לאון מורוזובסקי , מזכ"ל הסתדרות הפקידים – ראיין: יובל הלפרין

דברים לזכרו של מאיר וילנר

דברי הספד שנשא ח' אברהם מלמד בהלווייתו של מאיר וילנר

ראמז ג'ראייסי

חיים ברעם