גיליון מארס 2004 של עלון הפורום הקומוניסטי הישראלי

 

אנו מפרסמים להלן ראיון ושניים מהמאמרים מהעלון:

מצוקת ערביי יפו והמאבקים הפוליטיים – ראיון עם עבד אל-קדר סטל , יו"ר ארביטה – ראיין: יובל הלפרין

מאבקי העובדים ותוצאותיהם – דוד אשכנזי

העובדים הזרים בישראל – שמואל ירושלמי