גיליון ספטמבר 2005 של עלון הפורום הקומוניסטי הישראלי

בגיליון ספטמבר של העלון מתפרסמים מאמרים וכתבות במגוון נושאים רעיוניים, פוליטיים וכלכליים-חברתיים שונים, מקומיים ובינלאומיים.

אנו מפרסמים להלן חלקים משלושה מהמאמרים:

במאבק מול הקפיטליזם הדורסני בישראל – משה גבזה

ערוץ ממלכתי – לכל האזרחים ? – אחמד מחאמיד

60 שנה לניצחון על הפאשיזם – מיכה וילנר