גיליון נובמבר 2006 של עלון הפורום הקומוניסטי הישראלי

בגיליון נובמבר של העלון מתפרסמים מאמרים וכתבות במגוון נושאים מקומיים ובינלאומיים.

אנו מפרסמים להלן ראיון, מאמר ונאום מתוך החומר שבעלון:

המאבק בכנסת והפעילות הציבורית – ראיון עם ח"כ חנא סוויד – ראיין: יובל הלפרין

שכר המינימום והגזירות הכלכליות – זאב בן יהושע

לאן מובילים את האנושות? – אלכסנדר לוקאשנקו, נשיא בלארוס