גיליון נובמבר 2007

גיליון נובמבר 2007 של עלון הפורום הקומוניסטי הישראלי

בגיליון נובמבר של העלון מתפרסמים מאמרים וכתבות במגוון נושאים מקומיים ובינלאומיים.

אנו מפרסמים להלן מספר מאמרים וכתבות מתוך החומר שבעלון:

על החזון העתידי של האוכלוסיה הערבית בישראל – יובל הלפרין

במדרון הקפיטליזם החזירי – משה גבזה

הרהביליטציה של הנאציזם בארצות הבלטיות – שמעון קורנפלד

עמדת הקומוניסטים בגרוזיה על ההתפתחויות בארצם

המאבק לביטול חוק ההסדרים – יובל הלפרין