ארכיון הודעות הפורום הקומוניסטי הישראלי – 2000

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי )11.12.2000(
התפטרות כהמשך למדיניות כושלת

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי )18.10.2000(
לשינוי יסודי במדיניות

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי )1.10.2000(
ממשלת ברק מטביעה בדם את תהליך השלום

הודעת הפורום הקומוניסטי הישראלי )13.9.2000(
תופסק לאלתר המתקפה נגד האוכלוסיה הערבית בישראל

הפורום הקומוניסטי הישראלי – גילוי דעת )28.7.2000(
ישראל וארה"ב אשמות באי-השגת ההסכם

הפורום הקומוניסטי הישראלי – גילוי דעת )24.5.2000(
איומי מלחמה בצל הנסיגה

הפורום הקומוניסטי הישראלי – גילוי דעת לאחד במאי
)1.5.2000( האחד במאי נחוץ יותר מתמיד!

הפורום הקומוניסטי הישראלי – גילוי דעת ליום האדמה

גילוי-דעת ליום האדמה ה-24

הפורום הקומוניסטי הישראלי – גילוי דעת – 3.3.2000
החלטת הכנסת על משאל העם – יום שחור לשלום ולדמוקרטיה